עגלת הקניות (אין מוצרים בעגלה)
  • מחשבוני זרעים
    מחשבונים - כמות ומשקל
  • יצירת קשר
    הזמנות ושרות לקוחות 03-6874874
  • קטגוריות המוצרים
    קטגוריות המוצרים

מספר זרעים

המחשבון מאפשר לחשב את מספר הזרעים הנדרשים.

לביצוע החישוב יש להזין אל המחשבון את הנתונים הבאים:

מספר שורות - מספרן הכולל של השורות אותן יש לזרוע.

אורך שורה במטרים - אורכה של שורת זריעה אחת.

מרחק בין שתי נקודות בס"מ - המרחק בין שתי נקודות זריעה בשורה.

מספר זרעים בנקודה אחת - מספר הזרעים בהם יעשה שימוש בכל נקודת זריעה.

 

מספר השורות
מספרן הכולל של השורות אותן יש לזרוע
אורך שורה במטרים
אורכה של שורת זריעה אחת
מרחק בין שתי נקודות בס"מ
מרחק בין שתי נקודות זריעה בשורה
מספר זרעים בנקודה אחת
מספר הזרעים בהם יעשה שימוש בכל נקודת זריעה
סה"כ זרעים נדרשים:
חשב

 

משקל זרעים

המחשבון מאפשר לחשב את משקל הזרעים הנדרש.

לביצוע החישוב יש להזין אל המחשבון את הנתונים הבאים:

סה"כ זרעים נדרשים - ניתן לחשב ערך זה באמצעות מחשבון זרעים לעיל.

מספר זרעים בגרם - מספר הזרעים בגרם אחד של סוג הזרעים עבורו נערך החישוב.

 

סה"כ זרעים נדרשים
מספרם הכולל של הזרעים הנדרשים
מספר זרעים בגרם
מספרם הכולל של הזרעים בגרם אחד
סה"כ משקל זרעים נדרש בגרמים:
חשב