הפניית שאלה לגבי המוצר: בצל לבן ברלטה
תווים שנכתבו:
בצל לבן ליסבון

בצל לבן ברלטה

ניתן ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים

זרעים בן-שחר - טלפון 03-6874874